+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

Měření a protokoly

Autorizované měření fyzické zátěže

Jak ve firmě hodnotíte zdravotní rizika z práce u stroje a jak zdravotní rizika z práce u PC? Máte ergonomicky nastavené pracoviště?  Sledujete korelace v řetězci fluktuace-produktivita-pracovní neschopnost-spokojenost? Řešíte problematiku kategorizace práce či trénink bezpečných pracovních pohybů?

Co změříme, s tím můžeme dál pracovat. Hodnocení polohové zátěže (zejména jednostranné pracovní zátěže) pomáhá definovat návrh opatření k předcházení nevhodných poloh. Ty způsobují rychlejší degenerace kloubů a mnoho bolestivých stavů a diagnóz (výhřez ploténky, zmrzlé rameno aj.) a přímo souvisí s bezpečností při práci i s pracovními úrazy.  

Měření lokální svalové zátěže hodnotí využívanou sílu ve vztahu k počtu pohybů ruky a předloktí. Hodnocení parametru a nastavení opatření jsou nejlepší prevencí syndromu karpálního tunelu a zánětu šlach a dalších nemocí z povolání.

V rámci měření hodnotíme:

  • dosahy
  • lokální svalovou zátěž
  • celkovou fyzickou zátěž
  • polohovou zátěž

Moderní průmyslové inženýrství nabízí rozbor pracovního snímku, měření a autorizované protokoly, díky nimž dostanete podklady k určení kategorie práce (které vyžadují krajské hygienické stanice). Součástí protokolů je předání podnětů k úpravě pracoviště. Slouží také jako perfektní báze pro návrh technických a organizačních opatření ke snížení fyzické zátěže.

Spěcháte? Jsme flexibilní a vždy nabízíme nejbližší termín měření přímo u vás. Díky spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a CIE Group poskytujeme rychlá měření a úpravy po celé České republice.

 

Analýza návratnosti podpory zdraví

Víte, že průměrný vícenáklad za 14denní pracovní neschopnost je 43 560 korun? Firmy s absencí pracovníků pod 5 % mají navíc o 60 % vyšší ziskovost než firmy s 10% absencí. 

Analýza nákladů a přínosů (cost-benefit analysis, CBA) podpory zdraví je užitečným rozborem nákladů spojených s prací v riziku a výskytem pracovní neschopnosti 

Provádíme přehledné sběry dat a analýzy a sestavujeme z nich jednoduché výstupní zprávy vhodné k okamžité prezentaci. Dáte je snadno do souvislosti s return of investment (ROI) doporučených opatření.

Přehlednou ready-to-use analýzu návratnosti vytváříme speciálně pro pracovníky HR, BOZP a HSE manažery jako zdroj argumentační podpory propagace firemních projektů a aktivit zvyšujících zdraví na pracovištích. 

Připravujeme ji maximálně uživatelsky přívětivou: bez zbytečných složitostí, komplikovaných konstrukcí a přehnaně sofisitkovaných dat. Analýza je okamžitě použitelná s ohledem na platnou legislativu a normativy. Autorkou odborných podkladů je zkušená ekonomka Ing. Lenka Svobodová s 30letou praxí. 

Analýza návratnosti podpory zdraví pomáhá zjistit: 

  • náklady spojené s rizikovou a neergonomickou prací,
  • náklady za celkový počet dní pracovní neschopnosti za rok,
  • dobu a náklady spojené se zaškolováním zaměstnanců,
  • produktivita oddělení v období vyšší nemocnosti,
  • hodnota uhrazeného úrazového pojištění.