+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

Pracovnělékařské služby

Nadstandardní lékařská péče On-site

Cílem služeb je zajistit ve spolupráci s vámi jako zaměstnavatelem ochranu zdraví před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších nemocí souvisejících s výkonem povolání přímo ve firmě (On-Site). 

Odborný dohled a poradenství provádíme poctivě vždy ve spolupráci s pracovníky BOZP a kvalifikovanými ergonomy. Respektujeme přitom základní rámec legislativních požadavků, který zahrnuje povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců. Mezi ně patří:

  • vytváření optimálních podmínek
  • tvorba bezpečného a zdravého pracovního prostředí
  • přizpůsobení práce s ohledem na schopnosti zaměstnanců a jejich zdraví

 

Nepodceňujeme ani vstupní, výstupní, periodické i mimořádné lékařské prohlídky ve vztahu k rizikům práce dle zadávací dokumentace, zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

Analýzou nákladů a přínosů (CBA) jsme zjistili, že On-Site ordinace zásadně šetří pracovní čas mnoha lidí. V případě mimořádných situací vám navíc budeme silnou oporou a zodpovědným partnerem.