+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

První příčku statistik nemocí z povolání vyhrává poškození pohybového aparátu, převážně přetěžování horních končetin. Díky tomu se stávají nejvíce ohrožení zaměstnanci automobilek a oceláren.

Nemocí z povolání se rozumí poškození těla, které vzniká nepříznivým působením fyzikálních, chemických, biologických nebo jiných škodlivých vlivů na pracovišti. I když se většina zaměstnanců průmyslu pohybuje po celou pracovní dobu v prašném prostředí a přichází do styku s nebezpečnými látkami, je překvapivé, že prvním příčkám vévodí právě postižení pohybového aparátu.

Nebylo tomu takhle vždy. Dle Daniely Pelclové, z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, došlo za poslední desítky let ke změně skladby nemocí z povolání. V 70. letech 20. století převažovalo u zaměstnanců onemocnění plic, které bylo často i příčinou jejich úmrtí.

 Jednostranná zátěž, zvedání těžkých břemen a vynucené polohy (dlouhodobý předklon aj.) vedou k přetěžování pohybového systému, zvláště pak v oblasti bederní páteře. Na pozoru by měli být zaměstnavatelé, kteří se v budoucnu mohou setkat s novou nemocí na seznamu nemocí z povolání. Tou by se mělo stát poškození bederní páteře. Tento návrh se už více než rok projednává na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dle všech dostupných informací by se měla nemoc vztahovat pouze na pracovníky s těžkou manuální činností. THP (Technicko-hospodářští pracovníci) zahrnuti nebudou.

V roce 2017 bylo hlášeno celkem 1278 nemocí z povolání, z toho se 752 případů týká pohybového aparátu, což není zanedbatelné množství. Profesionálním onemocněním jsou postiženy ženy i muži téměř totožně. Na první místo se zatím dostal syndrom karpálního tunelu s počtem 472 hlášených. Uvidíme jak se statistika změní až na seznam přibude poškození bederní páteře.


Zdroje:

https://www.phoenixchirocare.com/services/work-injury.html

https://www.bozpinfo.cz/pribyva-nemoci-z-povolani

https://www.bozpinfo.cz/nemoci-z-povolani-v-ceske-republice-2017

https://szu.cz/

Autor: Bc. Tomáš Látal