+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. 6. 2016:

Evidoval Úřad práce ČR ke dni 31. 5. 2016 celkem 394 789 uchazečů o zaměstnání. To je o 20 171 méně než v dubnu a o 70 900 méně než v květnu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 375 879 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,4 % (duben 2016 – 5,7 %, květen 2015 – 6,4 %). Meziročně se o více než 36 tis. zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 129 054, což je nejvíce od října 2008, kdy jich bylo 130 124. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za duben, nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Ekonomika státu tedy zdá se skutečně roste, avšak pro firmy nastává nyní nový problém, jak tento rostoucí trend co nejdéle udržet a jak zajistit to, aby lidé, kteří u firem pracují, neměli tendence odcházet „za lepším“. Tyto problémy vnímá nejen Úřad práce, který podporuje rekvalifikace projektem POVEZ II, ale i zaměstnavatelé, kteří chtějí své zaměstnance benefitovat a pečovat o ně. Je totiž pravdou, že od určitého příjmu již není finanční motivace zajímavá a přichází vyšší hodnoty jakými je trávení času s rodinou, ekologie, volný čas a především péče o vlastní zdraví.

 

Možnosti benefitu preventivní péče pro zaměstnance

V moderní společnosti nabývá pozornosti preventivní péče o vlastní zdraví, ačkoliv historicky měla společnost spíše tendence k péči následné, tedy té, která přichází až když nastal nějaký zdravotní problém. Na následnou péči, se však dnes soustředí většina evropské medicíny, a to i přestože se zájem osob v produktivním věku významně přesouvá do oblasti péče preventivní. Ostatně velká část příjmu produktivní části naší populace je utrácena v odvětvích zdravého stravování, volnočasových pohybových a fitness centrech, na rekreaci aj. Otevírá se zde proto příležitost nabídnout zaměstnancům to, co skutečně chtějí, a to preventivní zdravotní péči, a udržet je tak ve svém kolektivu.

Preventivní zdravotní péče na pracovištích se tak nejprve soustředila na umožnění pracovního výkonu, později na eliminaci zranění a dnes již je standardem moderních firem soustředění také na regeneraci pracovních sil, aktivní odpočinek a uvolňování nálady. V řadě firem se proto budují regenerační, odpočinkové i cvičební zóny. Jedním z hlavních představitelů takovéto moderní firmy je např. společnost AVG a její výzkumné centrum v Brně, kde mají v pracovní době zaměstnanci k dispozici pláž, bar, fotbálek i boxovací pytel, společnost Y-soft z Brna, která nabízí svým zaměstnancům v relaxační zóně čerstvé ovoce a zeleninu, popř. společnost Cisco z Prahy, která svým zaměstnancům umožnila mít přímo na pracovišti boulderovou lezeckou stěnu. Všechny tyto společnosti vykazují vysokou efektivitu práce, nízkou fluktuaci zaměstnanců a především zdravou firemní kulturu.

Pohled do pracovního prostředí vývojářů STRV