+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

S pravidelnou činností na PC bývá často spojen pojem prokrastinace. Je velmi jednoduché jedním dvojklikem opustit rozdělanou práci na PC a začít se věnovat pohodlnější činnosti jako je prohlížení facebooku, youtubu apod. Při pravidelném odkládání práce se však objevuje deprese z neudělané práce a neschopnosti něco dokončit.

Petr Ludwig popisuje, že důležitá je tzv. rozhodovací paralýza, která je právě tou chvilkou, kdy probíhá fáze rozhodování. Uvědomujeme si důležitost rozhodování, které zrovna probíhá, a buď se rozhodneme a přejdeme dál, nebo začneme unikat od této povinnosti a začneme vyhledávat činnost, která nám záměrně odvede myšlenky jiným směrem, tedy začneme prokrastinovat.

 

Závislost na informačních technologiích

Karel Taschner zmiňuje v článku pro magazín ComputerWorld vznik závislosti na informačních technologiích. Podle něj se u počítačů nejedná o typickou závislost jako např. u alkoholu, drog aj., tedy závislost podmíněnou biologicky, ale o závislost psychickou a sociální. Tato závislost vytlačuje některé stránky lidské psychiky spojené se schopností člověka pohybovat se v lidském světě. Tento svět je nahrazován světem odcizeným, postrádajícím lidské teplo a tradiční mezilidské kontakty. Díky tomuto člověk ztrácí své sociální schopnosti jako je empatie, komunikace a další. To se začne projevovat neporozuměním, neschopnosti dosáhnout svých potřeb v týmu. Možný výsledek tohoto strádání je zvýšený individualismus a izolace od světa lidí. Tento stav postupné asocializace je však spojen s negativními emočními stavy, což se taktéž projeví do pohybové soustavy a podpoří se tím vznik bolestivých stavů pohybové soustavy.

 

Multitasking

Další fenomén, který se při práci často objevuje je potřeba multitaskingu, neboli zvládání více úkolů současně. Tento multitasking je však vysoce náročný a spotřebuje se při něm spousta energie. Tato energie poté chybí a může se stát, že jakmile se sníží stresová hladina, zjistíme, že jsme absolutně vyčerpaní. Toto vyčerpání, stejně jako deprese z prokrastinace se projevuje do držení těla. Vyčerpaný, či depresivní člověk hledá jakékoli úlevové polohy, aby si odpočinul a je pro něj nemyslitelné preferovat napřímený typ sedu.

K této věci tedy doporučujeme se multitaskingu a prokrastinaci co nejvíce vyhýbat a bránit se všem podnětům, které tyto fenomény podporují. Výsledek bude takový, že budete dělat jednu věc pořádně, budete více spokojeni s výsledkem, budete mít více energie a nebudou vás bolet záda. Prokrastinace, jak bývá obecně známo, vychází z perfekcionismu a slabé vůle překonávat nepříjemné věci. Cítíte, že to na vás sedí, uvědomění je první krok ke změně. Držíme palce!