+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

V předchozím článku Pravidelné střídání pracovních pozic ve výrobě jste měli možnost dozvědět se pár informací o novém trendu ve výrobním sektoru. Pojďte se nyní podívat na to, čeho jste schopni ve své firmě dosáhnout díky pravidelnému střídání pracovních míst.

 

1. Snížení doby expozice rizikového faktoru (snížení fyzického stresu, napětí a únavy jednotlivých svalových skupin

Na pracovišti se často objevují stereotypní pohyby, které zatěžují pouze některé části těla. Při dlouhodobé expozici těchto pohybů dochází k přetížení jednotlivých partií těla. Nemělo by docházet k rotaci mezi pracovními místy, kde dochází ke zvýšené expozici stále stejné svalové skupiny. Střídání mezi pracovišti, kde dochází k zatěžování odlišných partií těla, pomáhá snížit zátěž na tělo pracovníka a pomáhá k lepšímu zotavení přetěžovaných částí těla.

 

2. Snížení výskytu a závažnosti nemocí z povolání

Pravidelné střídání pracovních pozic redukuje únavu, nepohodlí a snižuje výskyt poruch kosterní a svalové soustavy. Výsledkem je pokles nákladů za odškodnění pracovníků nebo za zdravotní péči spojenou se vznikem nemoci z povolání. Nízký až žádný výskyt nemocí z povolání také zlepšují jméno firmy. V hlavním případě zaměstnanci nepřichází do styku s bolestivými stavy a není třeba jejich dlouhodobé zotavování na pracovní neschopnosti (zdravá firma = zdraví zaměstnanci).

3. Zvýšená inovace a zlepšení efektivity práce

Ergonomická zlepšení vedou k neustálému přetváření pracovišť na pracoviště modernější. Je důležité volit takové úpravy, které usnadňují práci a zrychlují výrobní proces s malým rizikem vzniku poškození svalové a kosterní soustavy.

 

4. Zlepšení dovedností a vytvoření flexibilního zaměstnance

Rotace pracovních míst vyžaduje trénink pracovníka na více pracovních místech. Tyto náklady na zaškolení jsou pouze krátkodobé, ale mají dlouhodobý přínos, který vytváří vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, jejíž benefit je daleko přesahující náklady na zaškolení.

 

5. Snížení psychosociální zátěže aneb snížení nudy a zvýšení seberealizace

Změna pracovního místa poskytuje změnu prostředí, to snižuje psychosociální zátěž ze stereotypně se opakující činnosti. Změna pracovního úkonu nutí pracovníka přemýšlet a neustále stimulovat jeho mozek, tudíž nedochází k rychlému nástupu únavy. Zaměstnanec zůstává bdělý, aktivní a snižuje se riziko vzniku duševních poruch jako je například demence.

 

6. Zvýšení produktivity a kvality

Méně únavy a nepohodlí při práci vede ke zvýšení produktivity a kvality práce. Jedním z dlouhodobých přínosů rotace pracovních pozic je dodání zdraví pracovníkům, druhým přínosem je zvýšení produkce a zisků společnosti.

 

7. Snížení absence a fluktuace

Rotace pracovních míst snižuje psychosociální a fyzický stres zaměstnanců a zvyšují jejich spokojenost. To vede ke snižování absence pracovníků z důvodu vzniku bolestí svalů a kloubů. Rotace pracovních míst je jednou z cest, které dávají najevo, že máte starost o zdraví a spokojenost svých zaměstnanců.

Všechny výše uvedené výhody už dávno objevily společnosti zabývající se výrobou automobilů (Brose, Daimler-Benz, Volkswagen, Fiat, Ford, General Motors a Toyota) a společnosti zaměřené na High-Tech produkty (Bosch, Siemens, Whirlpool, Electrolux, Samsung a Sony). Pravidelné střídání pracovních míst zaměstnanců je jeden z prostředků, který pomáhá vytvářet konkurenceschopnost společnosti.

Nebojte se a vytvořte s námi zdravé prostředí pro své zaměstnance.


Zdroje:

Maramatsu, R., Miyazaki, H., Kazuyoshi, I., 1987. A
successful application of job enlargement/enrichment at Toyota. IIE Transactions 19, 451-459.

Tokarski.
Tag Archives: Job Rotation Strategy. 2011.
https://woolmilk.wordpress.com/tag/job-rotation-strategy/

https://ergo-plus.com/

Autor: Bc. Tomáš Látal