+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

Produktivita práce je v aktuální době velmi diskutovaným tématem. Cílem většiny průmyslových firem je zvýšit produkci kvůli narůstající poptávce po jejich zboží. Jedna z možných cest, vedoucí ke zvýšení produkce, se stává automatizace práce za pomocí výrobních strojů. Výrobní proces se tím stává jednodušší a rychlejší, protože úkolem pracovníka není vytvořit celý produkt, ale pouze asistovat u výroby a obsluhovat stroj (tj. doplňování materiálu, chystání dílů, přenášení a balení hotového kusu či závěrečná kontrola výrobku).

 

Střídání pracovních pozic

Čím více je práce prováděna stroji, tím se pro člověka stává mnohdy monotónní a při dlouhodobém vystavování se stále opakující činnosti dochází nejen k psychickému vyčerpání pracovníka, ale také hrozí přetížení některých partií těla. Právě psychická únava pracovníka a provádění stereotypních pohybů jsou jedny z hlavních činitelů snižující produktivitu práce.

Střídání pracovních pozic se začalo objevovat v 50. letech 20. století. Primárním účelem bylo zvýšit kvalifikovanost pracovníků. Při jeho zavedení začaly být pozorovány pozitivní změny na psychické a fyzické zdraví pracovníka. Práce se pro ně stala zajímavější a pravidelná výměna pozic snížila negativní dopad na přetěžované partie těla.

Pokud hovoříme o pravidelném střídáním pozic ve výrobě, rozumíme tím takovou změnu pracovní činnosti, která dokáže efektivně vykompenzovat pozici předešlou a předcházet přetížení
těla
. Například pokud si pracovník u práce a podává materiál z pravé strany, tak na druhé pozici si jej bude podávat z levé strany, pokud vykonává silovou práci ve stoje, tak na druhé pozici bude provádět drobnou montáž v sedě.

Důsledky změny

Úspěšná strategie rotace na pracovišti je dána tím, že má pozitivní vliv na zdraví pracovníků, a přitom zvyšuje efektivitu práce. Výměna pracovního místa za druhé se zdá být ve finále velice snadná záležitost, avšak v praxi tomu tak není. Z naší zkušenosti víme, že vedení některých firem je otevřeno rotaci pracovních míst a vnímá v ní velký zdravotní potenciál. Problém nastává v tom, že většina operátorů/ dělníku tento proces chápe negativně, a to jako taktiku na snížení jejich výdělku.

Pracovníci jsou často spokojeni se svým pracovním místem a výrobní proces ovládají dokonale, tudíž jsou schopni vyrobit velké množství výrobků za směnu. To se samozřejmě příjemně odrazí i na jejich mzdě. Je vhodné informovat zaměstnance o tom, že střídání pracovních pozic není krokem, který by škodil
výdělku, ale je to jeden z benefitů podporujících zdraví zaměstnanců v práci.

____________________________________________________

,,Pokud se naleznou dvě pozice vhodné na vzájemné střídání, nemusí jít vždy o změnu zdravou, …“

____________________________________________________

Pokud se naleznou dvě pozice vhodné na vzájemné střídání, nemusí jít vždy o změnu zdravou, protože zde může docházet k dlouhodobé expozici stejnému rizikovému faktoru. Například střídání pracovníka, podávající si těžký materiál z levé strany, s pracovníkem, který si podává materiál ze strany pravé, ale na obou místech je nutno sedět na rozbitém křesle v nepřirozené poloze. Tito dva
pracovníci budou mít vykompenzované jednostranné zatížení, ale hrozí jim nenávratné degenerativní onemocnění páteře a poškození cév dolních končetin způsobené dlouhodobým nepohodlným sedem.

_________________________________________________

,, …bude s největší pravděpodobností docházet ke snížení produktivity, …“

____________________________________________________

Kvůli nedostatku pracovních sil je nezbytné dbát o zdraví svých zaměstnanců. Dle studií, zabývajících se výzkumem demografických údajů, bude v průběhu budoucích let docházet k postupnému stárnutí populace, což vede ke zvýšení nemocnosti obyvatel. Proto tato informace nevidí postupný proces stárnutí obyvatelstva a zvýšení nemocnosti jako příležitost pro zvýšení výkonu pracovníků, naopak bude s největší pravděpodobností docházet ke snížení produktivity, zapříčiněné pracovní absencí, a ke zvyšování nákladů za odškodnění zaměstnanců při vzniku
MSD
(Musculoskeletal disorders – poruchy kosterní a svalové soustavy).

V dnešní době je rotace míst zavedena do provozu převážně v automobilovém průmyslu (Brose, Daimler-Benz, Volkswagen, Fiat, Ford, General Motors a Toyota) a v High-Tech průmyslu (Bosch, Siemens, Whirlpool, Electrolux, Samsung a Sony), kde slaví velký úspěch z pohledu dlouhodobé podpory zdraví, a navíc je jedním z několika nástrojů zvyšující konkurenceschopnost společnosti.

_________________________________________________

,, Našim cílem je zdravý zaměstnanec, prosperující firma a bohatá firemní kultura.“

____________________________________________________

I ZdravýPodnik podporuje zdraví svých klientů. Vytváří u nich screening pracovních míst a pracovních úkonů v závislosti na tělesných parametrech operátora, aby vytvořil efektivní střídání pracovní pozic. Našim cílem je zdravý zaměstnanec, prosperující firma a bohatá firemní kultura.

Zamysleme se, kdo by nechtěl mít zdravé a spokojené zaměstnance, kteří by chodili z práce bez bolavých zad? Podpořme jejich zdraví pravidelnou rotací pracovních pozic.

V příštím článku naleznete důvody, proč je vhodné podporovat střídání pracovních pozic.

Výhody střídání pracovních pozic ve výrobě


Zdroje:

Maramatsu, R., Miyazaki, H., Kazuyoshi, I., 1987. A
successful application of job enlargement/enrichment at Toyota. IIE
Transactions 19, 451-459.

Tokarski.
Tag Archives: Job Rotation Strategy. 2011.
https://woolmilk.wordpress.com/tag/job-rotation-strategy/

https://ergo-plus.com/

https://ootman.blogspot.cz/2012/07/702010-model-from-specialist-to-be.html

https://slideplayer.com/slide/1421079/

Autor: Bc. Tomáš Látal