+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

Od 1. ledna 2023 vznikla nová nemoc z povolání způsobená těžkým poškozením bederní páteře. V našem článku Přehled profesionálně podmíněných onemocnění si můžete připomenout, jaké jsou další nemoci z povolání, a níže uvádíme podrobnosti o nové nemoci z povolání, a jak jí předcházet.

Popis nové nemoci z povolání způsobené těžkým poškozením bederní páteře

Jedna se o těžké poškození bederní páteře v důsledku vysoké zátěže fyzickou prací, takže týká se to hlavně pracovníků ve stavebnictví, při dobývání surovin, u transportu těžkých nákladů, skladníku, manipulantu, pokrývači, skláři, ale také ve zdravotnictví, pokud se prokáže, že u nich pravidelně docházelo k vysoké zátěži páteře.

Aby byla tato nemoc z povolání uznána, musí být splněny následující požadavky:

  • zaměstnanec musí mít za poslední 3 roky nasbíráno 12 měsíců pracovní neschopnosti s diagnózou týkající se zad,
  • zaměstnanec musí splnit přísné kritéria v rámci Klinického a Radiologického vyšetření u lékaře – snížení ploténky, artrotické změny na obratlích, pozitivita vybraných testů apod.,
  • počet parametrů, které se hodnotí je vztažen k věku zaměstnance.

O uznání nemoci z povolání rozhodují tzv. Střediska nemocí z povolání spádová pro určitý kraj nebo okres – https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-kterym-bylo-udeleno-povoleni-uznavat-nemoci-z-povolani/

Podrobnější informace o této nové nemoci z povolání těžkým poškozením bederní páteře naleznete zde – https://szu.cz/centra/centrum-hygieny-prace-a-pracovniho-lekarstvi/potize-s-bederni-pateri/

Způsoby prevence při manipulaci s břemeny

Aby se zabránilo vzniku nemocí z povolání způsobené těžkým poškozením bederní páteře, je potřeba dodržovat několik pravidel pro zdravou a ergonomickou práci s těžkými břemeny:

  • Při ohýbání pro břemena napodobujte vzpěrače. Lehce pokrčte v kolenou a vystrčte zadek – to Vám zajistí, že si nepoškodíte bederní páteř.
  • Při manipulaci s břemenem se vyhněte rotacím v trupu, radši vždy udělejte úkrok nohou.
  • Poznejte limity svého těla. Pokud cítíte, že břemeno je na Vás moc těžké, požádejte radši kolegu o pomoc, či využijte manipulační techniku.
  • Každé břemeno se dá uchopit více způsoby, hledejte takový způsob, abyste to měli, co nejblíže k tělu.
  • Stejně jako ve fitku se před i po výkonu protáhněte.


Zdroje:

https://szu.cz/centra/centrum-hygieny-prace-a-pracovniho-lekarstvi/potize-s-bederni-pateri/