+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

Představme si, že páteř je sloup, který je potřeba zpevnit tak, aby se pod náporem nezlomil. K tomuto zpevnění můžeme využít svaly, které jsou těsně u páteře a vedou ve vertikálním směru, nebo svaly, které obkružují tělo formou spirály. Sedavý způsob života automaticky upřednostní k funkci zpevnění páteře svaly, které probíhají ve vertikálním směru (viz první půlka obrázku 1).

Tato nechtěná preference po čase způsobí, že se svaly přetíží a způsobí potíže, jako jsou:

  • ztuhlá záda
  • ústřel
  • degenerace meziobratlové ploténky

Řešením, jak ulehčit těmto přetíženým svalům je zaktivovat svaly, které obkružují páteř jako spirálu (viz druhá půlka obrázku 1). Pokud se to povede, tak se přetížené svaly podél páteře automaticky uvolňují a ztuhlá záda, či ústřely mizí.

Obrázek 1

Aktivace spirálních svalů

Spirální svaly se dají efektivně aktivovat pravidelným během, či rychlou chůzí a dále cvičením v bočním tahu s pružným lanem. Ideální metoda, která boční tah umožňuje, je metodické cvičení dle MUDr. Smíška, či nové TRX RIP. K tomu, abychom ke zpevnění páteře začali využívat spirální svaly a tedy ulevili svalům zádovým (vertikálním), je potřeba tyto svaly aktivovat minimálně 3x týdně po dobu alespoň 30 minut.