+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

Pohybová nešikovnost

je prvním důsledkem sedavého způsobu života, a to z důvodu nedostatku zásobení mozku informacemi o pohybu. Při každém pohybu proudí do mozku velké množství informací z pohybujícího se svalu. Tento příval informací vyvolá v mozku určité adaptivní změny, které podpoří zkvalitnění dalšího pohybu.

Tohoto principu se využívá u tréninku určité pohybové dovednosti, např. hodu míčem na koš. Cvičenec hází tolikrát na koš, až si mozek najde ten nejefektivnější způsob. Tedy způsob, kde je minimální úsilí spojeno s nejpřesnější střelou. Ve statické pozici však tyto informace plynoucí do mozku chybí, mozek se v této funkci postupně oslabuje a člověk se stává pohybově nešikovným. Pohybová nešikovnost výraznou měrou podporuje vznik bolestivých stavů zad, ramen, kyčlí atd.

 

Signály předcházející bolest

Dalším důsledkem sedavého způsobu života je neschopnost rozpoznat signály, které z těla přicházejí. Jedná se především o signály předcházející bolest, často se objevující při setrvávání delší dobu v jedné pozici. Díky této informaci si normálně člověk přesedne nebo se nějak zavrtí. Osoba, která však tyto signály přečíst neumí, dokáže sedět v jedné pozici bez hnutí klidně hodinu. Toto setrvání v jedné pozici bez hnutí zvyšuje riziko bolestí pohybové soustavy.

Častým prvotním efektem při začátku cvičení je, že cvičenec objeví, že ho něco bolí. Tento efekt je mimo jiné způsoben také tím, že se aktivizují centra mozku zpracovávající informace, které přicházejí z těla.

 

Léčba

Léčba je v této situaci jednoduchá, pohyb. Takový pohyb, který kompenzuje sedavou práci by měl probíhat v maximálním kloubním rozsahu. Sval, který je maximálně natažen vysílá nejvíce informací do mozku. Pohyb by měl probíhat pomalu a mělo by se dosahovat přesně daných konečných a výchozích pozic. Tímto se navýší potřeba lépe analyzovat informace přicházející do mozku. Metodika dle MUDr. Smíška, SM systém tyto parametry využívá a je tedy vhodnou metodou ke kompenzaci výše zmíněného. Dalším důležitým prvkem při léčbě je celotělová masáž, která kromě uvolňujícího efektu dokáže mozek zásobit spousty informacemi a člověk tak lépe pozná své tělo.